Procedure tot registratie als vervoerder van afvalstoffen

U vindt de procedure om u te registreren als vervoerder van afvalstoffen in hoofdstuk 6 van VLAREMA, het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Wie het vervoeren van afvalstoffen als professionele bezigheid heeft, of wie als professioneel vervoerder van goederen ook afvalstoffen wenst te vervoeren, heeft een registratie als vervoerder van afvalstoffen nodig.

De vervoerder van afvalstoffen dient zijn aanvraag elektronisch in bij de OVAM. Daarvoor maakt hij gebruik van het bedrijfsloket in de registratietoepassing van de OVAM. 

Wanneer u  bent geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen, dan wordt u opgenomen in het register van vervoerders van afvalstoffen.

Let wel: een vervoerder moet steeds in opdracht rijden van een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, een producent die zelf regelingen treft of een kennisgever, en moet instaan voor het naleven van de algemene transportvoorwaarden.

Vraag hier de registraties online aan

Veelgestelde vragen over het vervoeren van afvalstoffen