Richtlijnen voor inhoud en vorm van het identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen

Inhoud van het formulier

Het identificatieformulier moet ten minste volgende gegevens bevatten:

  1. uniek volgnummer;
  2. datum van vervoer;
  3. naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de afvalstoffen;
  4. naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, indien van toepassing;
  5. naam, adres en registratienummer van de vervoerders;
  6. naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code) en de gebruikte techniek van de verwerking;
  7. omschrijving, hoeveelheid in ton, chemische samenstelling en de EURAL-codes van de afvalstoffen;
  8. fysische eigenschappen van de afvalstoffen;
  9. type en aantal verpakkingen;
  10. speciale instructies voor het transport, indien van toepassing.

De gegevens moeten ingevuld zijn vóór het vervoer aanvangt, en ze moeten worden ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Als de hoeveelheid niet kan bepaald worden voor het vertrek