Transport afvalstoffen

Wie afvalstoffen wil vervoeren, inzamelen, handelen of makelen is gebonden aan een aantal regels, zoals opgenomen in VLAREMA, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

De krachtlijnen zijn:

  • De afvalstoffen zijn degelijk verpakt.
  • De vervoerders en de afvalstoffenproducenten die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoeren, houden de verschillende soorten afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, van elkaar gescheiden en moeten de gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden van de niet-gevaarlijke afvalstoffen.
  • Het is verboden afvalstoffen te verdunnen.
  • Indien van toepassing: de vervoersmiddelen en de recipiënten moeten technisch geschikt zijn voor de afvalstoffen die worden vervoerd, en moeten over de nodige keuringsattesten en certificaten beschikken. Ze moeten in goede staat van werking worden gehouden.
  • Indien van toepassing: de vervoersmiddelen en de recipiënten moeten in- en uitwendig worden gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden.
  • Indien van toepassing: bij calamiteiten moeten onmiddellijk efficiënte maatregelen genomen worden om hinder en schade voor mens en milieu te beperken. Daarvoor zijn de nodige kennis, richtlijnen en middelen beschikbaar. De afvalstoffen mogen in geen geval rechtstreeks naar het grondwater, de openbare riolering of het oppervlaktewater worden afgevoerd. Ze moeten worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de aard van de afvalstoffen.
  • De vervoerder en de afvalstoffenproducent die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoert, mag afvalstoffen alleen vervoeren als er een identificatieformulier bijgevoegd is. Er zijn enkele uitzonderingen.

De vervoerder en afvalproducent die zelf regelingen treft, leeft deze algemene vervoersvoorwaarden strikt na. Wie deze rol voor derden vervult, laat zich hiertoe registreren als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van gevaarlijke afvalstoffen beschikken over, en werken volgens, een intern kwaliteitsborgingsysteem dat op regelmatige tijdstippen moet worden gekeurd.

Wie zich professioneel wil engageren als vervoerder van afvalstoffen, of als professioneel vervoerder ook afvalstoffen wil vervoeren, registreert zich als vervoerder.

Procedure tot registratie als vervoerder van afvalstoffen

Procedure tot registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar

Kwaliteitsborgingssysteem voor IHM van gevaarlijk afval

Het identificatieformulier voor afvalstoffen

Transport van dierlijke bijproducten en afgeleide producten