Summa

Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer 

Het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) onderzoekt de rol van het beleid in de transitie naar een duurzaam materialenbeheer.

De missie van SuMMa is drieledig:

  • het verschaffen van wetenschappelijke inzichten over beleidsrelevante uitdagingen,
  • het ondersteunen van stakeholders vanuit een interdisciplinaire samenwerking,
  • het bouwen van bruggen tussen stakeholders voor een betere kennisoverdracht en samenwerking.

Het wetenschappelijk onderzoek is georganiseerd in een matrix van vijf clusters, die elk een essentieel deelaspect van de transitie naar duurzaam materialenbeheer bestuderen.