Afval sorteren

Hoe beter afvalstoffen aan de bron gesorteerd worden, hoe makkelijker de verwerking en recyclage achteraf. De wetgeving voorziet daarom de verplicht gescheiden opslag en afvoer van heel wat afvalfracties.

Volgende gevaarlijke vaste afvalstoffen moet u verplicht gescheiden opslaan en (laten) afvoeren:

 • spuitbussen, vervuilde filters van spuitcabines, verpakkingen die gevaarlijke stoffen, met uitzondering van olie, hebben bevat of die door die stoffen werden verontreinigd en niet meer gebruikt worden;
 • oliefilters en andere oliehoudende stoffen zoals brandstoffilters, gebruikt absorptiemateriaal, afvalstoffen uit de olie-waterafscheider, oliehoudende schokdempers, verpakkingen die olie hebben bevat of die door olie werden verontreinigd en niet meer gebruikt worden;
 • stof dat vrije asbestvezels bevat;
 • remschoenen, remschijven, remplaten, remblokken en koppelingsplaten die asbest bevatten;
 • afgedankte batterijen en accu’s;
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
 • patronen van airbags;
 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
 • andere gevaarlijke afvalstoffen.

Volgende niet-gevaarlijke vaste afvalstoffen moet u verplicht gescheiden opslaan en (laten) afvoeren:

 • afvalbanden;
 • katalysatoren;
 • metaalafval;
 • glasafval;
 • textielafval;
 • papier- en kartonafval;
 • pmd-afval;
 • houtafval.

Volgende vloeibare afvalstoffen zijn gevaarlijke afvalstoffen en moeten allemaal apart worden opgeslagen en afgevoerd:

 • vervuilde of onbruikbare solventen;
 • destillatieresidu’s van solventrecuperatie, resten van verf, lak en vernis, slib van spuitcabines;
 • synthetische remvloeistof;
 • afgewerkte olie;
 • vervuilde of onbruikbare brandstoffen;
 • koelvloeistoffen;
 • ruitensproeiervloeistof;
 • koelmiddelen die ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
 • andere gevaarlijke vloeistoffen.

Met ingang van 1 juni 2018, zal er een verplichting gelden om ook volgende 3 fracties gescheiden op te slaan en apart te (laten) afvoeren:

 • plastic folies;
 • harde plastics;
 • piepschuim.

Komen deze afvalstoffen in uw bedrijf voor? Neem dan contact op met uw inzamelaar om te bekijken hoe u deze apart kan aanbieden.

Zorg ervoor dat u al deze verschillende afvalfracties niet met elkaar mengt en dat ze zeker niet bij het restafval worden gegooid.

Bij controles merken inspecteurs soms op dat afvalstoffen worden verbrand. Dit is schadelijk voor het milieu, bij wet verboden en dus absoluut uit den boze.

Contact