Afwijkingen op de gewone overdrachtsprocedure

Op de normale overdrachtsprocedure, zoals vermeld in hoofdstuk VIII van titel III van het Bodemdecreet zijn er afwijkingen mogelijk op:

Contact

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be

Gerelateerde informatie