Ambtshalve projecten

De OVAM saneert Vlaamse bodems

Het Bodemdecreet verplicht de saneringsplichtige zelf de sanering van zijn vervuilde bodem te laten uitvoeren. Hij wordt daarbij begeleid door een erkende bodemsaneringsdeskundige.
Doet hij dit niet, dan kan de OVAM dat ambtshalve in zijn plaats doen. De gemaakte kosten worden dan teruggevorderd.

Indien een saneringsplichtige het onschuldig eigenaarschap bekomt, hoeft hij niet voor de sanering of de kosten op te draaien en voert de OVAM de sanering uit. 

We voeren het beschrijvend bodemonderzoek, de opmaak van het bodemsaneringsproject, de bodemsaneringswerken en indien nodig ook de nazorg uit. We stellen daartoe erkende organisaties zoals bodemsaneringsdeskundigen, veiligheidscoördinatoren en aannemers aan.

Hieronder vindt u een selectie van de ambtshalve dossiers :