Antwerpen Lamorinièrestraat

De OVAM saneert voormalige droogkuis in de Lamorinièrestraat in Antwerpen

 

Waar is de site gelegen?

Op het terrein gelegen aan de Lamorinièrestraat in Antwerpen werd een historische verontreiniging van bodem en grondwater met VOCl (gechloreerde ethenen en gechloreerde ethanen) aangetroffen. Het terrein is gelegen in stedelijk gebied.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De verontreiniging is afkomstig van voormalige droogkuis-activiteiten (1960-1996).

Wat gebeurde er voor de eigenlijke bodemsanering?

Er werd een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de verontreiniging een ernstige bedreiging vormt. De verontreiniging bevindt zich ter hoogte van voormalige droogkuis (2 percelen) en heeft zich verspreid over 15 naburige percelen. De eigenaars hebben het statuut van onschuldig eigenaar in beroep verkregen.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De bodemsanering bestaat uit een ontgraving van de toplaag (30 cm-mv) op de bronpercelen, gevolgd door een in-situ sanering. Voor de in-situ sanering wordt een bodemluchtextractie en een grondwateronttrekking uitgevoerd. De daartoe geplaatste filters worden aangesloten op een installatie die de lucht en het grondwater zal zuiveren vóór lozing. De onttrekking is voorzien voor één jaar. De grondwaterconcentraties ter hoogte van de kern en de pluim zullen na de sanering opgevolgd worden gedurende een 2 jaar.

Grondwaterzuivering

Wie is wie?

Projectleiding OVAM: Katleen Uytterhoeven
Erkend Bodemsaneerdeskundige: RSK Benelux
Aannemer: Mourik nv

 

voormalige droogkuis in Antwerpen
grondzuigwagen
Contact

Katleen Uytterhoeven
015 284 462
ambtshalve@ovam.be