Antwoordformulier periodieke onderzoeksplicht

WAARVOOR DIENT DIT FORMULIER?
Indien u activiteiten op een grond uitvoert die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, bent u als exploitant verplicht om voor een bepaalde datum en vervolgens periodiek een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Dit heet de periodieke onderzoeksplicht. Dit formulier dient om de OVAM op de hoogte te brengen van het indienen van het periodieke oriënterend bodemonderzoek Uitgebreide informatie over de periodieke onderzoeksplicht vindt u op www.ovam.be/periodiekeplicht Indien u meent dat de OVAM niet over de juiste gegevens beschikt, kan u dit formulier ook gebruiken om de correcte informatie over te maken.
GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON
PERIODIEKE ONDERZOEKSPLICHT
Indien u risico-activiteiten uitvoert met indeling onder catA of catB op een grond, bent u als exploitant verplicht om voor een bepaalde datum en vervolgens periodiek een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Voor het uitvoeren van een bodemonderzoek neemt u contact op met een bodemsaneringsdeskundige. Informatie over het bepalen van de periodieke onderzoeksplicht vindt u op www.ovam.be/periodiekeplicht. Informatie over bodemsaneringsdeskundigen vindt u op www.ovam.be/deskundigen.
RECHTZETTING VAN FOUTIEVE INFORMATIE
De informatie van de OVAM kan verschillen met de werkelijke situatie. Gelieve de situatie aan te duiden die van toepassing is.
ONDERTEKENING
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.