Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. Tijdens de 20ste eeuw werden asbestvezels op grote schaal in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico's van asbest. Op deze pagina vindt u alles over het asbestbeleid van de OVAM.

asbest_interieur_zonder_kader

Asbesttoepassingen herkennen
Waar kan asbest in mijn gebouw voorkomen?
 

Ontmossing
Handhaving door lokale besturen
Asbestdaken: ontmossen of plaatsen van een overzetdak is verboden!
Wat te doen na een asbestbrand?

loket


Opleiding "Asbest in en om het huis"

Opleiding "Omgaan met asbesthoudende materialen"
Inschrijvingsformulier

 

 

asbesttegels

Wie mag wat verwijderen?
Hoe werk ik correct? Reinigen mag niet!
Wat met asbestafval?

asbestvezel_zw_w

Ik ben blootgesteld, wat nu?
Gezondheidsrisico's
Asbestslachtoffers

 

 

asbestbodem

Wanneer spreken we van een bodemverontreiniging met asbest?
Hoe omgaan met asbesthoudende grond? 

flanders_verticaal

A progressive policy for phasing out asbestos-containing materials in and around buildings

 

subsidie
Welke subsidies bestaan er voor het verwijderen van asbest?
 

school2


Versnelde asbestafbouw bij alle Vlaamse scholen.


 

 

afdruip

Doorstartfase naar een asbestafbouwplan 2018
Proefprojecten

 

 

 

dak asbest

Alles over de meest voorkomende asbesthoudende toepassingen

 

 

Gemeente
Ik ben een gemeente

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.

Meldingsformulier onzorgvuldig verwijderen van asbest

Heeft u een melding over het onzorgvuldig verwijderen van asbest, lees dan zeker eerst dit even na. Wilt u dan nog steeds een melding doen, dan kan u dit formulier invullen.