Asbest en sloop

In het bijzonder bij de sloop van gebouwen ouder dan 2001 vormt asbest een risico. Als bouwheer of sloopaannemer moet u dan ook vooraf en tijdens de sloop de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.   

Voorafgaand aan de sloop

Asbestinventaris werkgever

Voor de start van alle renovatie- of sloopwerken aan gebouwen of infrastructuur door werknemers, moet de werkgever steeds een destructieve asbestinventaris (laten) opmaken. Indien asbest wordt aangetroffen, maakt de sloopaannemer een risico- en werkplan op en meldt hij de werf 15 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan de lokale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en aan zijn preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Sloopopvolgingsplan bouwheer

Plant u een volledige of gedeeltelijke sloop van:

  • een infrastructuurwerk (> 250 m³);
  • een residentieel gebouw (> 5.000 m³);
  • een niet-residentieel gebouw (> 1.000 m³)?

Dan moet u een sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) toevoegen aan de aanvraag voor uw omgevingsvergunning. Dat sloopopvolgingsplan bevat:

  • een destructieve asbestinventaris;
  • een inventaris van alle andere afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de sloop;
  • alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van selectieve sloop- en afbraakwerken.

Tijdens de sloop

Selectieve slopen

Wanneer gebouwen en constructies afgebroken worden, ontstaan er materialen die rechtstreeks of na verwerking hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. De kwaliteit van de materialen bepaalt of ze nadien gebruikt kunnen worden voor de constructie van nieuwe gebouwen of in andere toepassingen.

Selectief slopen is een noodzakelijke en nuttige stap naar een duurzaam materialenbeheer.

Bij selectief slopen verwijdert de sloper eerst ramen, deuren, hout- en dakwerk, leidingen, verlichting en nutsinstallaties en niet dragende, niet-inerte structuren (zoals binnenmuren van gips of karton) voor hij het karkas zelf sloopt. Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen is altijd wettelijk verplicht.

Vrijwillige sloopopvolging

 

sloop tracimat
©  Illustratie Tracimat

 

De bouwheer of de sloopaannemer kan kiezen voor een verdere sloopopvolging door een erkende sloopbeheersorganisatie. Sloopopvolging is wel steeds een vrijwillige keuze, het sloopopvolgingsplan daarentegen is voor bepaalde volumes (zie hoger) een verplichting. Vandaag is Tracimat de enige erkende sloopbeheersorganisatie in het Vlaams gewest.

De sloopopvolging gebeurt op basis van een conform verklaard sloopopvolgingsplan. Bij de sloopopvolging kan Tracimat voor het steenachtig puin een verwerkingstoelating afleveren. Dat maakt een prijsverschil bij de acceptatie en de verwerking van het puin in de breekinstallatie. Na sloopopvolging kan het slooppuin aan een verlaagd, zogeheten ‘laagmilieurisico tarief, verwerkt worden.

Daarnaast loopt de bouwheer bij sloopopvolging minder risico op onverwachte kosten.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.