Asbest laten verwijderen

Risicovolle asbesttoepassingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars verwijderd worden. Zij werken volgens strikte veiligheidsprocedures. De verwijdering van minder risicovolle asbesttoepassingen mag ook via de methodiek van 'eenvoudige handelingen' door een aannemer of zelfstandige.

Laat u asbest verwijderen door een aannemer of een zelfstandige? Dan zijn er een aantal maatregelen die zij voor, tijdens en na de werken moeten nemen. Een aannemer met werknemers is ook altijd verplicht om voor elke werknemer over een attest ‘eenvoudige handelingen te beschikken dat ze jaarlijks behalen. Dit attest kunt u altijd opvragen bij de aannemer als u een offerte vraagt. Voor de aannemer het asbest begint te verwijderen, is hij bovendien wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te (laten) maken van de werkzone. Zo voorkomt hij dat er tijdens de werken ingesloten asbest beschadigd raakt en er asbestvezels vrijkomen. Hij is ook verplicht vooraf een melding van de verwijdering te doen bij het FOD WASO.

Maatregelen voor het verwijderen
 • Beschermende kledij aantrekken: een aansluitend stofmasker (beschermingsklasse FFP3), een wegwerpoverall en afspoelbare schoenen.
 • Nemen de werklieden asbest weg buiten een gebouw? Sluit dan de ramen en deuren van het aangrenzende gebouw en schakel ventilatiesystemen uit.
 • Zorg dat de werknemers de omliggende vloer of materialen afdekken met een folie om loskomende stukken op te vangen.
Maatregelen tijdens het verwijderen

Houd tijdens de werken rekening met de volgende veiligheidsvoorschriften:

 • Zorg ervoor dat er geen minderjarigen in de buurt zijn.
 • De werknemers moeten stof vermijden door het asbest te bevochtigen of te fixeren.
 • Asbestelementen worden gedemonteerd door ze een voor een met de hand los te maken of los te schroeven.
 • Alle werktuigen die stof veroorzaken, al is het maar een beetje, maken asbestvezels los. Daarom mogen ze enkel handwerktuigen (schroevendraaier of klauwhamer) gebruiken. Dus geen mechanische werktuigen met een grote draaisnelheid of onder hoge druk (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven). Uitzonderlijk kunnen ze mechanische werktuigen hanteren om vastgeroeste bouten door te slijpen of zagen indien ze zeker zijn het asbest niet te raken.
 • Asbest mogen ze niet breken.
 • De werknemers mogen het asbestafval nooit naar beneden gooien. Asbest wordt voorzichtig naar de begane grond gebracht.
Maatregelen na het verwijderen

Na de werken wordt het asbestafval en de beschermende kledij correct opgekuist:

 • Het asbestafval wordt zo intact mogelijk en liefst onmiddelijk verpakt. Indienze bij een rijwoning asbestafval door de woning moeten dragen, verpakken ze het asbestafval vooraf en plaatsen ze een loopfolie. De werklieden gebruiken een  gespecialiseerde asbestverpakking die is aangepast aan de grootte van de stukken asbest. Meer informatie vindt u hier.
 • Het asbestafval blijft gescheiden van de rest van het sloopafval.
 • Is er binnenshuis asbest verwijderd? Dan maken ze alles schoon met water. De gebruikte dweilen of doeken verpakken ze en voeren ze correct af met het asbestafval. Ze verluchten het gebouw goed na het reinigen. Ze mogen nooit stofzuigen met een gewoon huishoudelijk toestel, enkel met een gespecialiseerde stofzuiger met industriële Hepa-filter
 • Ze spoelen hun schoenen buiten af.
 • Ze voeren het asbestafval correct af.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen aantrekken

Documenten en formulieren
Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.