Asbestdeskundigen

Enkel gecertificeerde “asbestdeskundigen inventarisatie” zullen een geldig asbestinventarisattest kunnen opmaken volgens het inspectieprotocol van de OVAM.

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zullen bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling een persoonscertificaat kunnen bekomen. Ze moeten hiervoor bij een erkende certificatie-instelling de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een examen.

Opleiding

De verplichte opleiding verdiept de basiskennis van de kandidaat asbestdeskundigen. Ze omvat vooral de uitvoering van een asbestinventarisatie volgens het standaard inspectieprotocol van de OVAM en de rapportage in de webtoepassing van de OVAM. Daarnaast is er ook aandacht voor de aspecten bouwkunde, aerologie en veilige monstername.

Om deze verplichte opleiding te kunnen volgen en te slagen in het examen moeten kandidaat asbestdeskundigen over een goede basiskennis asbestinventarisatie beschikken. Deze basiskennis houdt meer in dan weten wat asbest is en in welke materialen het gebruikt werd. Personen met een basiskennis asbestinventarisatie weten al hoe je een asbestinventaris kan opstellen. Over deze kennis beschikken ze door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding basiskennis asbestinventarisatie bij een opleidingscentrum.

De OVAM publiceerde het “Overzicht pdf bestandBasiskennis asbestinventarisatie.pdf (564 kB)”  als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. Op basis van dit overzicht kunnen opleidingscentra opleidingsmodules initiëren of aanvullen om kandidaat asbestdeskundigen voor te bereiden op de verplichte opleiding en het examen. De kandidaat asbestdeskundigen kunnen met het overzicht nagaan of ze beschikken over de vereiste basiskennis om deel te nemen aan de verplichte opleiding. Neemt een kandidaat asbestdeskundige deel aan de verplichte opleiding zonder de basiskennis verworven te hebben? Dan zal die persoon waarschijnlijk niet kunnen volgen tijdens de verplichte opleiding en niet slagen in het examen. 

Het examen toets ook deze basiskennis! De kandidaat asbestdeskundige legt het examen af bij een door de OVAM aangestelde examenbeheerder. De OVAM beheert de inhoud van het examen. De examenbeheerder ontwikkelt en organiseert het eindexamen, neemt de examens af en beoordeelt ze.

Persoons- en procescertificaten

Geslaagde asbestdeskundigen inventarisatie kunnen daarna een persoonscertificaat bekomen bij een erkende certificatie-instelling asbest. Aan de persoonscertificaten zijn eisen gekoppeld over de kennis en competenties van de persoon die de asbestinventarissen opstelt. Daarnaast zijn er de procescertificaten asbestdeskundigen inventarisatie waaraan eisen verbonden zijn rond verzekeringen en kwaliteitsborging. Dit procescertificaat wordt, op ondernemingsniveau, toegekend door de erkende certificatie-instellingen.

Heeft een asbestdeskundige een persoonscertificaat en wil hij asbestattesten afleveren? Dan moet de asbestdeskundige zich in een volgende stap als werknemer of zaakvoerder (zelfstandige) van een procesgecertificeerd bedrijf aansluiten bij een erkende certificatie-instelling om te kunnen starten. Een zelfstandige of eenmanszaak moet zowel over een persoons- als over een procescertificaat asbestdeskundige inventarisatie beschikken. Een interne preventie-adviseur of interne milieucoördinator mag voor zijn bedrijf (werkgever) zelf een asbestattest opmaken. Dit kan als ze beschikken over een persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie en het bedrijf zelf geregistreerd is bij een erkende certificatie-instelling.

De erkende certificatie-instelling zal via controles en audits toezien op de kwaliteitsvolle opmaak van de asbestattesten.  De OVAM werkt de regels rond deze persoons- en procescertificaten en de opvolging ervan verder uit in een certificatiereglement.

Het schema hieronder toont het traject dat een kandidaat asbestdeskundige aflegt om asbestdeskundige inventarisatie te worden.

Schema traject asbestdeskundige inventarisatie

Lijst opleidingscentra

Opleidingscentra die opleidingsmodules over de vereiste basiskennis asbestinventarisatie aanbieden, kunnen dit kenbaar maken bij de OVAM via het webformulier.

Voor kandidaat asbestdeskundigen zal de OVAM de lijst van deze opleidingscentra, publiceren op deze pagina. Deze lijst wordt louter ter informatie gepubliceerd, de OVAM staat niet garant voor de kwaliteit of de volledigheid van de opleiding.

Volgende aanbevelingen kunnen de kandidaat asbestdeskundige wel helpen om een keuze te maken tussen de opleidingen:

  • De lengte van de opleiding: Ga na van welke onderwerpen u nog over onvoldoende kennis beschikt. Kies een opleiding die voldoende tijd besteedt aan die onderwerpen. Een volledige vooropleiding voor een doelpubliek met weinig voorkennis duurt vermoedelijk 2 à 3 dagen.   
  • De ervaring van de lesgever: Kies een opleiding met een lesgever die praktijkervaring heeft met asbestinventarissen.

 

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.