Asbestdeskundigen

Enkel gecertificeerde “asbestdeskundigen inventarisatie” zullen een geldig asbestinventarisattest kunnen opmaken volgens het standaard inspectieprotocol van de OVAM.

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zullen via een door de OVAM erkende certificatie-instelling een persoonscertificaat kunnen bekomen. Ze moeten hiervoor bij een erkende certificatie-instelling de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een examen. De verplichte opleiding omvat de uitvoering van een asbestinventarisatie conform het standaard inspectieprotocol en de rapportage in de webtoepassing.

Om deze verplichte opleiding te volgen en te slagen in het examen moeten kandidaat asbestdeskundigen over een basiskennis beschikken. Hierover beschikken ze door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding basiskennis asbest bij een opleidingscentrum.

De OVAM publiceerde het “Overzicht pdf bestandBasiskennis asbest (1.18 MB)”  als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. Op basis van dit overzicht kunnen opleidingscentra opleidingsmodules initiëren of aanvullen om kandidaat asbestdeskundigen voor te bereiden op de verplichte opleiding en het examen. Het examen zal ook deze basiskennis toetsen. De OVAM beheert de inhoud van het examen maar erkende certificatie-instellingen organiseren het examen en de beoordeling.

Geslaagde asbestdeskundigen inventarisatie bekomen een persoonscertificaat. Ze moeten zich in een volgende stap via een bedrijf aansluiten bij een erkend certificatie-instelling om te kunnen starten. Zo’n bedrijf zal zelf over een procescertificaat beschikken, afgeleverd door de certificatie-instelling. De certificatie-instelling zal via controles en audits toezien op de kwaliteitsvolle opmaak van asbestattesten. De OVAM werkt de regels rond deze certificatie en de opvolging ervan verder uit in een certificatiereglement.

Lijst opleidingscentra

Opleidingscentra die opleidingsmodules over de vereiste basiskennis asbest aanbieden, kunnen dit kenbaar maken bij de OVAM via het webformulier op www.asbestinfo.be. Voor kandidaat asbestdeskundigen zal de OVAM de lijst van deze opleidingscentra, publiceren op www.asbestinfo.be. Deze lijst wordt louter ter informatie gepubliceerd, de OVAM staat niet garant voor de kwaliteit of de volledigheid van de opleiding.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.