Asbestveilig Vlaanderen 2040 studietraject 2013-2014

Om de beleidsnota (Nota VR2014 - Asbestafbouwbeleid) over en om de noodzaak van een versnelde asbestafbouwbeleid te motiveren, voerde de OVAM bijkomend onderzoek uit: studies en een markt- en stakeholdersbevraging.

De onderzoeken hadden drie doelstellingen:

  • de noodzaak van een versneld asbestafbouwbeleid evalueren,
  • de omvang van het asbestpassief in en rondom gebouwen in Vlaanderen te ramen
  • de haalbaarheid van verschillende afbouwscenario's te onderzoeken.

Het studietraject bestond uit 4 projectonderdelen:

  • onderzoek naar de vrijstelling en de verspreiding van vezels vanuit verweerde asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding (VITO, 2013)
  • inventarisatiestudie asbesthoudende materiaalstromen in Vlaanderen (Ecorem, 2013)
  • bevraging van de markt- en stakeholders van de asbestketen (MAVA, 2014)
  • oriënterende haalbaarheidstudie en kosten-batenanalyse m.b.t. een versneld asbestafbouwbeleid (Technum, 2014).