Productie van bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen

Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) verzamelt gegevens over de productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen bij een selectie van bedrijven. Op basis van deze steekproef van meldingsgegevens van bedrijven wordt de totale productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen geschat per sector en grootteklasse. Vanaf productiejaar 2012 kan ook een overzicht van de geproduceerde secundaire grondstoffen gemaakt worden.

In het bestand 'Rapport bedrijfsafval en secundaire grondstoffen 2004-2018' is de gebruikte methodiek beschreven en wordt de evolutie van de belangrijkste indicatoren weergegeven van 2004 tot 2018, samen met een aantal conclusies. Het gaat om de productie van bedrijfsafval, de ontkoppeling van afvalproductie ten opzichte van economische groei, de hoeveelheid bedrijfsrestafval en het aandeel afval dat een tweede leven krijgt.

Het bestand 'Data bedrijfsafval en secundaire grondstoffen 2004-2018' is een Excelbestand met meerdere tabbladen en bevat meer gedetailleerde cijfers, per sector, per afvalstroom en per verwerkingswijze.