Bedrijven sorteren vanaf 2021 ook organisch en biologisch afval

 • 17 december 2019

Vanaf 1 januari 2021 breiden we de sorteerplicht voor bedrijven uit met een nieuwe stroom. Bedrijven moeten dan ook het organisch en biologisch afval (keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval) afzonderlijk sorteren in een aparte afvalrecipiënt.

Dit is het gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Afval 851/2018, die lidstaten verplicht om het biologisch afval van bedrijven en huishoudens aan de bron te scheiden, te recycleren en selectief in te zamelen. De Vlaamse Regering keurde op 22 maart 2019 de verplichte selectieve inzameling van biologisch afval bij bepaalde bedrijfssectoren goed. De introductie van de regelgeving leidt tot meer productie van biogas en digestaat.

Twee fases

De selectieve inzameling van organisch-biologisch afval gebeurt in twee fases.

Fase 1:

Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe sorteerverplichting voor:

 • bedrijven waar regelmatig en minstens eenmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid:
  • onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
  • ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden
  • woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden
  • penitentiaire inrichtingen
  • kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
  • bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers
  • restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag
  • feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen
  • cateringbedrijven.
    
 • super- en hypermarkten met een netto verkoopoppervlakte van minstens 400 vierkante meter.

  Voor voedingsbedrijven, voedingswinkels en supermarkten is er een onderscheid in regelgeving tussen dierlijke en plantaardig voedingsmiddelen. Verpakte voedingsmiddelen worden ofwel ter plaatse ontpakt of in een aparte container ingezameld voor verdere ontpakking.

Fase 2:

Vanaf 31 december 2023 geldt deze verplichting voor alle bedrijven.

Meer info

Meer info over de selectieve inzameling van organisch en biologisch afval vindt u hier.