Bethaniënpolder in Mechelen

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 69 percelen die gelegen zijn aan de Prosper de Troyerstraat, de Theo Blickxstraat, Gustave Van de Woestijnenstraat, de Alfred Oststraat en de Frans Broerstraat in Mechelen. Een plan waarop de locatie werd aangeduid en andere relevante documenten vindt u  bij de publicaties rechts op deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Deze locatie werd in de periode 1920-1950 gebruikt als niet-vergunde mono-stortplaats voor inerte afvalstoffen waarbij de drassige grond opgehoogd werd met afbraakmateriaal en bouwpuin. In 1986 werden er woningen gebouwd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 30 mei 2007 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd er ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts op deze pagina.
De sociale huisvestingsmaatschappij 'Mechelse Goedkope Woning' heeft het bodemonderzoek voor deze site volledig op haar kosten uitgevoerd. Het bodemonderzoek is afgerond en goedgekeurd op 19 augustus 2008. Alle eigenaars en bewoners kregen van de Mechelse Goedkope Woning een brief met informatie en de OVAM bezorgde hen een bodemattest.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn geruststellend. Verspreid over het terrein worden er in het vaste deel van de aarde verhoogde waarden zware metalen, minerale olie en poly-aromatische koolwaterstoffen vastgesteld. De concentraties overschrijden de bodemsaneringsnormen niet of nauwelijks. In het grondwater wordt de bodemsaneringsnorm voor arseen beperkt overschreden in enkele peilbuizen. Er is geen beschrijvend bodemonderzoek nodig.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM of met Woonpunt Mechelen.

 

Contacten

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458
sites@ovam.be
Dossiernummer: 21362

Woonpunt Mechelen
015 280 930
info@woonpuntmechelen.be

Bodemsaneringsdeskundige
Greet Ceulemans Milieuadvies bvba