Bezorg ons uw opmerkingen over de ontwerprichtlijn ‘richtlijnen grondverzet PFAS’

  • 17 december 2019

Om ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging met PFAS door grondverzet te beperken en rekening te houden met het stand still principe, is een ontwerprichtlijn voor grondverzet uitgewerkt. Aangezien het wetenschappelijk onderzoek over PFAS nog volop in evolutie is, moet deze richtlijn en het voorgestelde normeringskader als voorlopig worden beschouwd. 

In afwachting van een definitieve richtlijn kunnen de  bodemsaneringsdeskundigen verdere input geven op dit ontwerp. De OVAM vraagt dat u uw opmerkingen voor 1 maart 2020 overmaakt. De voorgestelde gebruikswaarden kunnen worden herzien in functie van inzichten verkregen in de lopende VITO-studies over de achtergrondwaarden van PFAS in Vlaanderen en voor het opstellen van de  bodemsaneringsnormen voor PFAS-verbindingen.  Voor het opstellen van de bodemsaneringsnormen plant de OVAM in de eerste maanden van 2020 een overleg met de sector.