Bijzonder gebruik

Categorie 1-, 2- en 3-materiaal worden ook gebruikt voor tentoonstellingen, artistieke activiteiten, diagnose, onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld dissecties van dieren in scholen of universiteiten. Hiervoor is een toelating nodig van de bevoegde overheid.

De FOD Volksgezondheid is bevoegd voor de opvolging van deze stroom.
Dierlijke bijproducten met deze bestemming worden immers niet beschouwd als afvalstoffen.