Bodem

Is uw grond mogelijk verontreinigd?

De OVAM verzamelt alle relevante informatie van de bodemkwaliteit in het grondeninformatieregister (GIR).  Via deze databank zorgen we ervoor dat ernstig verontreinigde gronden tijdig worden opgespoord en aangepakt.

Om de bodemkwaliteit van uw grond na te gaan kan u verschillende bronnen raadplegen:gezonde grond

  • Bodemattest: Het bodemattest is een uittreksel van het grondeninformatieregister. Het is een officieel document dat een uitspraak doet of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.
  • Geoloket Bodemdossierinformatie: Via het geoloket kan u nagaan welke dossierinformatie gekend is.
  • Inzage dossier: U kan de digitale versie van de rapporten van een bodemdossier bij ons opvragen. Of u kan het dossier komen inkijken op de kantoren van de OVAM.
  • Woningpas: De woningpas van de Vlaamse overheid bundelt alle relevante informatie over uw woning. Ook informatie over de bodemkwaliteit is hierin opgenomen.

Voor informatie over risicogronden die nog niet onderzocht zijn is de eerste informatiebron de gemeente.  De gemeente stelt de inventaris op van mogelijk verontreinigde gronden op hun grondgebied en wisselt deze uit met het GIR van de OVAM.  Zo kent de OVAM de gronden waar er nog een bodemonderzoek moet gebeuren.