Bodem Overleg Lage Landen

BOLL (Bodem Overleg Lage Landen) is een informeel overlegplatform over bodembeleid met deelnemers uit Vlaanderen en Nederland.


Het hoofddoel is uitwisseling van kennis en ervaring. Ook afstemming van relevante zaken met een gemeenschappelijk belang vindt tijdens dit overleg plaats.

Het overlegplatform bestaat uit een stuurgroep die tweemaal per jaar samenkomt en bestaat uit mensen van de OVAM, Rijkswaterstaat Bodem+ en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.