Bodem Overleg Lage Landen

BOLL (Bodem Overleg Lage Landen)  is een informeel overlegplatform over bodembeleid met deelnemers uit Vlaanderen en Nederland.

Het hoofddoel  is uitwisseling van kennis en ervaring. Ook afstemming van relevante zaken met een gemeenschappelijk belang kan tijdens dit overleg plaatsvinden.

Het overlegplatform bestaat enerzijds uit een stuurgroep en anderzijds uit ad hoc werkgroepen. De stuurgroep komt twee maal per jaar samen en bestaat uit mensen van OVAM, Bodem+ en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu .