Wanneer treedt de OVAM ambtshalve op?

Het bodemdecreet voorziet een aantal situaties waar de OVAM ambtshalve tussenkomt.

Op regelmatige basis wordt onschuld toegekend aan de gebruiker, exploitant of eigenaar indien deze aantoont niet verantwoordelijk te zijn voor de bodemverontreiniging. Indien er geen andere saneringsplichtigen zijn, treedt de OVAM ambtshalve op. Dit betekent dat de OVAM de bodemonderzoeken en saneringswerken uitvoert, prefinanciert en de kosten terugvordert van de saneringsaansprakelijke. Om onzekerheden zo snel mogelijk uit de wereld te helpen, contacteren we u binnen de 6 maanden nadat uw onschulddossier in de meerjarenplanning is opgenomen.

Indien saneringsplichtige bedrijven of personen nalaten om de bodemonderzoeken of bodemsanering uit te voeren, worden zij ingebreke gesteld en treedt de OVAM in hun plaats op. In dit geval wordt ook een proces-verbaal opgemaakt en een strafrechtelijke procedure opgestart. Parallel treft de OVAM bestuurlijke maatregelen om de onderzoeken en sanering ambtshalve uit te voeren. Ook in deze situatie prefinanciert de OVAM en vordert ze alle kosten terug van de ingebrekeblijvende.

In verschillende situaties treden we oplossingsgericht op en nemen we eigen initiatief. Zo bakent de OVAM sites af en voert ze de bodemonderzoeken ambtshalve uit. Dit gebeurt vooral in toepassing van grootschalige projecten, zoals verwijdering bij particulieren van asbestproductieafval en zinkassen. Ook bij sommige woonzones initieert de OVAM het onderzoek. Voor verontreinigingen door gasfabrieken is ook een apart programma uitgewerkt.
Daarnaast zijn er bijzondere, vaak lokale situaties, waar we een oplossing aanbieden. Voor bedrijven in faling beschikt de curator soms over onvoldoende middelen voor bodemonderzoek of -sanering. Het uitgewerkte protocol curatoren biedt hier een oplossing. In zowat iedere gemeente is er wel een terrein waar herontwikkeling uitermate gewenst is, maar langdurig geblokkeerd zit. Met het project Saninvest reikt de OVAM in samenwerking met PMV hiervoor een hand om zo probleemoplossend op te treden.

Daarnaast treedt de OVAM ook op indien afvalstoffen illegaal worden achtergelaten. Ook uw gemeente en uw provincie heeft deze bevoegdheid, daarom focust de OVAM vooral op gevaarlijke afvalstoffen of heel grote partijen achtergelaten afval.