Fondsen

Bodemsaneringsorganisatie

Voor bepaalde sectoren kan het oprichten van een bodemsaneringsorganisatie een belangrijke financiële ondersteuning bieden bij de aanpak van de historische bodemverontreiniging. Voordat zo'n bodemsaneringsorganisatie opgericht kan worden, is een goede haalbaarheidsstudie belangrijk.

Het draaiboek 'Oprichting bodemsaneringsorganisaties: Voorbereidend werk voor indienen erkenning' kan een nuttige leidraad zijn. Eveneens werd een draaiboek 'Oprichting bodemsaneringsorganisatie: Toekennen erkenning bodemsaneringsorganisatie' opgesteld waarbij het toetsingskader voor de OVAM wordt aangegeven. Deze vindt u terug in de rechterkolom bij 'Publicaties'.

In België wordt al enkele jaren gewerkt aan een alternatieve financiering van bodemsanering, via zogenaamde fondsen. Concreet zijn er initiatieven voor deze sectoren: