Grondverzet - Vakinformatie - Publicaties

Algemene informatie rond het grondverzet en de wettelijke verplichtingen bij de uitvoering van grondwerken vindt u in de leidraad en in de veel gestelde vragen (FAQ):

De uitvoeringsbepalingen van het Bodemdecreet omvatten onder meer de grondverzetregeling.  In de grondverzetsregeling is vaak sprake van codes van goede praktijk en van standaardprocedures.  De codes van goede praktijk en standaardprocedures zijn per ministerieel besluit (MB) door de Vlaamse minister van Leefmilieu vastgesteld:

Voor het gebruik van uitgegraven bodem voor bouwkundig bodemgebruik en in een vormvast product stelde de Vlaamse minister voor Leefmilieu een lijst van toepassingen vast die in aanmerking komen. Op 9 mei 2008 stelde de Vlaamse minister van Leefmilieu deze lijst vast:

Naast de door de Vlaamse minister van Leefmilieu goedgekeurde codes van goede praktijk en standaardprocedures stelt de OVAM ook nog navolgende codes van goede praktijk ter beschikking.  Deze codes moeten de goede werking van de grondverzetsregeling verder ondersteunen:

Bij uitgravingen kleiner dan 250 m³ en afkomstig van een niet-verdachte grond legt de wetgeving geen specifieke documenten op.  Om bij eventuele wegcontroles aan te tonen dat aan de voorwaarden van de grondverzetregeling voldaan is, gebruikt u  onderstaande formulieren:

Enkele belangrijke standpunten van de OVAM in het kader van het gebruik van uitgegraven bodem zijn:

Adresboeken:

Contacten

OVAM - Infolijn bodem
Tel 015 284 458 en 015 284 459
bodem@ovam.be

grondverzet@ovam;be

Contact

OVAM - Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be