Vervoer naar een ander gewest

Bij transport voor derden is steeds een CMR-document, een vrachtbrief voor het vervoer over korte afstanden of een distributielijst vereist.  Gebeurt het transport in eigen beheer of voor eigen rekening, dan zijn volgens de vervoerswetgeving geen specifieke documenten vereist.

Als u uitgegraven bodem in Vlaanderen invoert vanuit het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, dan moet u zowel wat betreft vervoersdocumenten als wat betreft het gebruik van deze bodem voldoen aan de Vlaamse wetgeving.  Dit wil zeggen dat u dezelfde vervoersdocumenten als bij het vervoer binnen Vlaanderen gebruikt.  

Bij uitvoer van uitgegraven bodem vanuit het Vlaamse Gewest naar het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dient het transport vergezeld te zijn van een identificatieformulier afvalstoffen.  Wat betreft het gebruik van uitgegraven bodem in het andere gewest, moet u eveneens voldoen aan de plaatselijke wetgeving ter zake.  Voor meer informatie neemt u best contact op met de daartoe bevoegde instanties (OWD en BIM).

Bij doorvoer van uitgegraven bodem doorheen Vlaanderen van het Waalse Gewest naar het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of omgekeerd is een identificatieformulier voor afvalstoffen verplicht.

Contact

Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100
1200 Brussel
Tel 02 775 75 11
Fax 02 775 76 11
info@ibgebim.be
www.ibgebim.be/nl/

Office Wallon des Déchets (OWD)
Direction de la protection des sols
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes
Tel 081 33 62 20
Fax 081 33 63 22
www.wallonie.be