Voor scholen met een propere bodem

De OVAM begeleidt scholen bij bodemonderzoeken en -saneringen. Het doel: vervuilde schoolterreinen in kaart brengen en scholen administratief, praktisch en financieel ondersteunen bij de bodemonderzoeken en bodemsanering van hun terrein.