Bodemdossierinformatie in Vlaanderen

Welke bodeminformatie wordt getoond in het geoloket bodemdossierinformatie?
 

extern geoloket

Het geoloket toont waar in Vlaanderen:

  • meldingen en schadegevallen gerapporteerd zijn,
  • bodemonderzoeken en saneringen plaats vinden en vonden.

Via het geoloket kunt u nagaan of dossierinformatie bij de OVAM gekend is voor een locatie.

Deze informatie betreft:

  • gepubliceerde sitebesluiten,
  • uitgevoerde oriënterende bodemonderzoeken,
  • uitgevoerde beschrijvende bodemonderzoeken,
  • opgestelde bodemsaneringsprojecten,
  • uitgevoerde eindevaluatieonderzoeken,
  • meldingen van bodemverontreiniging en schadegevallen,
  • uitgevoerde evaluatierapporten van schadegevallen.

Indien voor een opgegeven locatie bodemdossierinformatie gekend is, toont het geoloket het dossiergebied. De kleur van het dossiergebied geeft de fase in het onderzoeks- en saneringstraject weer. Per dossiergebied is een dossiernummer vermeld, waaronder alle gerelateerde bodeminformatie wordt verzameld. Via de informatieknop krijgt u een overzicht van het meest recente rapport per fase. Niet elke fase of elk rapport heeft betrekking op het gehele dossiergebied.

Met deze referenties kan u bij de OVAM meer gedetailleerde informatie opvragen.

De informatie wordt standaard getoond op het Grootschalig Referentiebestand, de digitale topografische referentiekaart voor Vlaanderen.

Meer uitleg over de opbouw van het geoloket vindt u hier.