Bodemluchtextractie en persluchtinjectie: procedures voor haalbaarheidsonderzoek, opvolging en stopzetting

Bodemluchtextractie is een bodemsaneringstechniek waarbij bodemlucht aan de onverzadigde zone wordt onttrokken met behulp van verticale onttrekkingsfilters of horizontale drains en één of meerdere pompen. Door de onttrekking van bodemlucht worden vluchtige verbindingen uit de onverzadigde zone verwijderd en wordt schone (zuurstofrijke) lucht aangevoerd. Door de verlaging van de concentraties in de gasfase zal het evenwicht tussen de vloeibare fase (zowel het grondwater als het water rond de gronddeeltjes) en de gasfase zich opnieuw instellen, waarbij vluchtige verbindingen van de waterfase naar de gasfase migreren en bijgevolg de concentraties in de waterfase verlaagd worden. Door het steeds verversen van de bodemlucht kan op een dergelijke manier zowel de grond als het bovenste gedeelte van het grondwater gereinigd worden. Een bijkomend effect is dat de bodem wordt voorzien van zuurstof, wat de aërobe biodegradatie stimuleert.

Persluchtinjectie is de techniek waarbij met behulp van onder de grondwaterspiegel geplaatste filters (persluchtinjectielansen) perslucht in de bodem wordt gebracht. Door toepassing van persluchtinjectie onder de grondwaterspiegel worden de in het water opgeloste vluchtige verbindingen naar de luchtfase verdreven. Bovendien wordt zuurstof in het grondwater opgelost, wat aërobe biodegradatie stimuleert.

Code van goede praktijk - Bodemluchtextractie en Persluchtinjectie

Dit document geeft u voor beide technieken procedures inzake haalbaarheidsonderzoek, opvolging, controle en stopzetting. Ook vindt u er checklists in terug die u kunnen helpen bij saneringsbeslissingen.