Bodemsanering maakt ruimte voor betaalbare huurwoningen in Antwerpen

  • 25 oktober 2018

Op de site was vroeger (1839 tot 1895) een gasfabriek gevestigd. Bij de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen schadelijke afvalstoffen zoals teer en cyanide vrij. De verontreiniging zit in de grond en in het grondwater. De sanering ervan is nodig, maar omdat de terreinen verhard waren, was er nooit direct contact mogelijk met de verontreiniging. Daarom was er tot op heden geen risico voor de gezondheid van de omwonenden.

De bodemverontreiniging op de binnenplaatsen en de voortuinen aan de Willem Lepelstraat zal gesaneerd worden door een ontgraving waarbij zowel de kernzones als de verontreinigde toplaag afgegraven worden. In één kernzone wordt met behulp van een tijdelijke bemalingsinstallatie het grondwater plaatselijk verlaagd. Het onttrokken grondwater wordt via een waterzuiveringsinstallatie gezuiverd en vervolgens geloosd. Er zal ruim 6.000 ton verontreinigde grond afgevoerd worden voor verwerking.

Na de sanering renoveren de stad Antwerpen en AG VESPA de Fierensblokken. De Fierensblokken zijn zowat het laatst bewaarde voorbeeld van baksteenmodernisme in Antwerpen en waren zeer vooruitstrevend op het gebied van modern wooncomfort en gemeenschappelijke voorzieningen. Samen met het Tropisch Instituut zijn ze een voorbeeld van kwaliteitsvolle interbellumarchitectuur.

De gebouwen krijgen een nieuwe invulling, met respect voor het bestaande complex. Het ontwerp gaat uit van een mix van 122 wooneenheden, 8 commerciële ruimtes, een binnentuin met doorkijk naar de straat en daktuinen. Alle wooneenheden worden betaalbare huurwoningen. Het project zal afgerond zijn tegen 2021. Meer informatie over het project vindt u op www.agvespa.be.

Meer info over de bodemsanering:

www.ovam.be/Gassite-Fierensblokken