Bodemsanering Stoopsfabriek in Kortrijk van start

  • 21 januari 2020

In de Stoopsfabriek, gelegen aan de Spinnerijkaai in Kortrijk, vonden in de vorige eeuw industriële activiteiten plaats. Zo was er onder meer een spinnerij en een groothandel in scheikundige producten voor textiel- en metaalnijverheid.

De beschermde Stoopsfabriek is meer dan honderd jaar oud en staat bekend als één van de grote voorbeelden van de industriële imitatiestijl van rond de eeuwwisseling. In de architectuur van de fabrieken wilden de ontwerpers de machtspositie van de industriëlen duidelijk maken door het gebruik van kantelen en hoektorens die een krijgshaftige indruk geven. Het indrukwekkende gebouw is sinds een tiental jaren heringericht met 42 lofts en drie kantoren.

Als gevolg van de industriële activiteiten zijn de bodem en het grondwater er zwaar verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en vluchtige gechloreerde solventen (VOCl's).

Bodemsanering
De totale kernsanering bestaat onder meer uit:

•    omleggen van de nutsleidingen op het perceel;
•    ontgraven van drie kernzones tot 7,5 meter diepte met gebruik van een grondwaterverlaging;
•    zuiveren van het sterk verontreinigde grondwater met een grondwaterzuiveringsinstallatie;
•    reinigen van 10 000 ton verontreinigde grond;
•    aanbrengen van een betonpalenwand over een lengte van 170 meter en een diepte van 10 meter omwille van stabiliteitsredenen;
•    ruimen en verwerken van 2000 ton slib in de ringgracht rond de naburige villa.

De totale sanering duurt ongeveer acht maanden en heeft een kostprijs van 1,3 miljoen euro.

Start van de bodemsanering
In juni 2019 kregen de eigenaars en gebruikers van de 42 lofts en kantoorhouders een toelichting over de uitvoering en de planning van de bodemsanering tijdens een bewonersvergadering. In september ging, in opdracht van de OVAM, de sanering van deze zwaar verontreinigde site dan effectief van start.

Aangezien alle nutsleidingen van de lofts en kantoren de ontgravingsput dwarsen, werden die in samenwerking met de nutsmaatschappijen ontkoppeld, omgelegd en heraangesloten. Op het buurperceel van de naburige villa werd een negental imposante bomen gerooid en de gemeenschappelijke bakstenen tuinmuur over een lengte van 40 meter werd gesloopt.

Hierna kon de sanering van de waterbodem/ringgracht rond de naburige villa van start gaan. Daarbij werd er 2000 ton verontreinigd slib afgevoerd en verwerkt, nadien werd de gracht opnieuw aangelegd en de oevers verstevigd.

Tijdens het leegpompen van de gracht en het oppompen van het grondwater werden er onvoorzien zeer hoge waarden aan BTEX en VOCl's (vluchtige (chloor) koolwaterstoffen) opgepompt. Naar aanleiding hiervan beslisten we om, na uitgebreide testen ter plaatse, de bestaande grondwaterzuiveringsinstallatie uit te breiden.

Voorbereiding ontgraving
Om de ontgraving naast de voormalige Stoopsfabriek tot 7,5 meter diepte te kunnen voltooien, werd er over een lengte van 170 meter en tot een diepte van 10 meter een betonpalenwand aangebracht. Hierbij bracht de aannemer over gans de hoogte van het gebouw een doek aan ter bescherming van de grote glaspartijen en gevels van de lofts.

De eigenlijke ontgraving start in 2020.

 

Bodemsanering Stoopsfabriek Kortrijk 3 Bodemsanering Stoopsfabriek Kortrijk 2