Bodemsanering terrein VLOT! Campus Sterrenhof in Lokeren

  • 9 juli 2019

De haarsnijderijen waar Lokeren tot de jaren zestig bekend om was, veroorzaakten een kwikverontreiniging van bodem en grondwater. Ook op het terrein van een secundaire school. In de grote vakantie zal de OVAM het saneren.

Vanaf de achttiende eeuw tot de jaren zestig bloeide in Lokeren de industrie van de haarsnijderijen: het reinigen van konijnen- en hazenvellen. Belangrijk op economisch vlak, maar het milieu betaalde de tol. Zo zijn de bodem en het grondwater verontreinigd met kwik op het terrein van de VLOT! Campus Sterrenhof, nu een secundaire school en ooit de vestiging van een haarsnijderij.

Om deze bodemverontreiniging in kaart te brengen voerde de OVAM de voorbije jaren een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek uit. Nadien gaven we de opdracht om een bodemsaneringsproject op te stellen.

Werken in de grote vakantie

Om de schoolactiviteiten zo weinig mogelijk te hinderen en omdat de school in het centrum van Lokeren ligt, vinden de bodemsaneringswerken plaats tijdens de grote vakantie. Voor de uitvoering selecteerde de OVAM een aannemer die de verontreinigde grond zal afgraven onder begeleiding van een bodemsaneringsdeskundige, een stabiliteitsingenieur en een veiligheidscoördinator.

De bodemsaneringswerken bestaan uit de ontgraving van de verontreinigde grond. Deze grond wordt afgevoerd voor externe verwerking en in de plaats komt aangevoerde schone grond. Peilbuizen moeten controleren op restverontreiniging in het grondwater. De werken zijn klaar tegen het begin van het nieuwe schooljaar, maar de opvolging van het grondwater gaat nog vijf jaar verder.

Nieuw schoolgebouw

Er werd al een schoolgebouw langs de Stommestraat afgebroken om gemakkelijker grotere hoeveelheden grond te kunnen ontgraven. De school heeft vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuw gebouw op de te saneren locatie.

Door deze aanpak en door een intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen (de OVAM, de school, de aannemer, de bodemsaneringsdeskundige, de stabiliteitsingenieur en de veiligheidscoördinator) kan de bodemsanering allicht verlopen zonder veel hinder voor de school en de omwonenden.