Bodemsanering tussen Hendrik Baelskaai en Victorialaan in Oostende

  • 9 juli 2019

De OVAM saneerde een terrein tussen de Hendrik Baelskaai en de Victorialaan in Oostende, waar tot eind vorige eeuw een garagewerkplaats en bovengrondse opslagtanks met olieproducten stonden. Dat liep moeizamer dan verwacht, maar uiteindelijk kunnen we verder met de herontwikkeling.

Tot eind vorige eeuw stonden er op een terrein tussen de Hendrik Baelskaai en de Victorialaan in Oostende een garagewerkplaats en bovengrondse opslagtanks met olieproducten. De bodem en het grondwater waren zwaar verontreinigd met minerale olie. Na de sloop van de gebouwen door de projectontwikkelaar saneerde de OVAM de bodem door die maximaal te ontgraven met behulp van bemaling. In totaal werd er 8500 ton verontreinigde grond en puin afgevoerd voor verwerking.

Verrassende hindernissen

De sanering verliep moeizamer dan verwacht, want er doken onverwachte hindernissen op. Zo werden er bij de start van de ontgraving negen kelders met zware funderingen en massieven blootgelegd, vol met asbesthoudend materiaal en sloopafval. Daarom moesten we eerst een asbestinventaris en een bijbehorend plan van aanpak voor de asbestverwijdering opstellen.

Tijdens het ontgraven van de verontreinigde grond kwam er ook nog een ondergrondse bakstenen koker bloot te liggen met een diameter van 1 meter en een lengte van 110 meter. De koker zat vol met slib en pure olie. Na analyses bleek dat de normen zeer zwaar overschreden waren en de doordrenkte bakstenen sterk verontreinigd. Het was zoeken naar de juiste verwerking.

Flats en een park

De bodemsanering is succesvol afgerond. Het terrein kan verder herontwikkeld worden. Het maakt deel uit van het masterplan Project Oosteroever, waarmee de stad Oostende in het havengebied de bestaande activiteiten verzoent met de toekomstige bewoning.

De projectontwikkelaar zal op het gesaneerde terrein in het najaar starten met de bouw van duurzame appartementen. Tussen de gebouwen komt een gemeenschappelijk groen park.