Bodemzorgers aan het woord

In Vlaanderen zorgen we met velen voor bodem

Bij de OVAM benoemen we het actief opnemen van zorg voor bodem en land als Soil+Land Stewardship. Dit stewardship wordt vaak vertaald als rentmeesterschap of als iemand die het beheer opneemt voor een onroerend goed dat hem wordt toevertrouwd. Denk hierbij aan de oude koninkrijken waar stewards het koninkrijk bestuurden in naam van de minderjarige koning(in)… waarbij wij de minderjarige koning(in) dan als symbool zien voor de toekomstige generatie.
In dit geval is dat onroerend goed onze natuurlijke hulpbron bodem en land.
En de dienstbaarheid voor het koninkrijk,  is hier de zorg voor bodem en land, die worden verkozen boven het persoonlijke eigenbelang...  

Iedereen die een relatie of rol ten opzichte van bodem en land heeft kan steward zijn

Misschien herkennen jullie de stewards wel als gebruikers van bodem en land die hun activiteiten uitvoeren met aandacht voor het belang van bodem en land. Ze bewaken het duurzaam en gebalanceerd gebruik van bodem en land op een verantwoorde manier en met zicht op toekomstige uitdagingen denk maar aan de nog steeds toenemende inname aan open ruimte in stedelijke gebieden of de gevolgen van de klimaatwijziging. Ze zien dat ze hierin een verschil kunnen maken. En ze zorgen voor het bodem ecosysteem en beschermen zo ook het land. Ze gebruiken de hulpbronnen bodem en land niet louter als een materiaal, maar zien deze als een kostbaar goed en dragen er zorg voor.

Stap voor stap met vooruitschrijdend inzicht.

Samen met anderen.

Deze stewards gaan een relatie aan met bodem en op deze manier verbinden de stewards zich met bodem en land, met elkaar en met diegenen die na hen komen. Ze laten hun plekje proper en zelfs beter dan voorheen achter.  

Voel jij jezelf al een bodem- of land steward?

Om je een beetje op weg te zetten laten we 23 bodemzorgers aan het woord. Hun getuigenissen werden verweven tot 7 betrokken verhalen… verhalen over mensen die volop zorgen voor bodem en land, en dat samen doen met vele anderen.

Voor deze verhalen haalden we, naast onze eigen OVAM thema’s, ook veel inspiratie bij onze samenwerking binnen het programma GROND+ZAKEN. Binnen GROND+ZAKEN willen we, via een gedeelde aanpak, graag samen aan de slag rond het verbeteren van de bodemkwaliteit in Vlaanderen.

En die bodemkwaliteit start met het zorgen voor de bodem. En met het zorgen voor de bodemzorgers…

Ben je nieuwsgierig hoe ze dat doen? Kruip dan zeker even in het narratief en laat je inspireren door de bodemzorgers die in de verhalen aan het woord komen. Zij vertellen met passie waarom bodem voor ons als mens en voor onze omgeving zo waardevol is en hoe u zelf aan de slag kunt in uw tuin, school, wijk, bedrijf of via het beleid. 

Het narratief kwam tot stand in samenwerking met Architecture Workroom Brussels en werd opgenomen in de periode van voorjaar 2019 – najaar 2020.