Borsbeek ringgracht en antitankgracht

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is afgebakend in de Adrinkhovenlaan, de Eenamelaan en de Granvellelaan (ringgracht) en de Vogelenzang en het Korenveld (antitankgracht). De totale oppervlakte bedraagt 4,5 ha waarvan 0,9 ha voor de ringgracht en 3,6 ha voor de antitankgracht. Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebsluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Rond de voormalige Sprinkhaenhoeve was tot einde jaren '50 een ringgracht aanwezig. Die werd op het einde van de jaren '50 opgevuld met allerlei stortmateriaal.

Verschillende forten van de fortengordel rond Antwerpen werden verbonden door een grachtenstelsel om tanks te hinderen in hun bewegingen. Ook tussen het Fort van Wommelgem en het Fort van Borsbeek was zo'n gracht aanwezig. Midden jaren '50 werd deze gracht gedempt met allerlei stortmateriaal.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 29 oktober 2009 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het siteonderzoek werd op intiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Op enkele percelen van de woonzone werd eerder al een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeken werd op sommige plaatsen een verontreiniging met zware metalen vastgesteld.

Het site-onderzoek is op 7 april 2011 conform verklaard.

Opgevulde antitankgracht
Tijdens het site-onderzoek werd slechts op drie percelen een verontreiniging aangetroffen. Deze is echter van die aard dat een sanering niet noodzakelijk is.

Opgevulde ringgracht
Tijdens het site-onderzoek is op ongeveer de helft van de percelen een verontreiniging met zware metalen en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) aangetroffen. Er bestaat echeter geen enkel risico voor milieu of gezondheid. Een bodemsanering is niet noodzakelijk. Het grondwater is niet verontreinigd. De OVAM adviseert wel om veiligheidshalve geen groenten te kweken in de tuin van de verontreinigde percelen.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.