Brecht - voormalige kleiputten Lambrechts, Campina en Oud Geleg

Waar is de woonzone gelegen?

De gronden van de kleiput 'Lambrechts' zijn gelegen aan een deel van de Dremelheidebaan, de Ebeslaan, de Scherpenbergstraat, een deel van de Dopheidelaan, een deel van de Staf Larochelaan en een deel van de Weymoutlaan in Brecht. De gronden van de kleiput 'Campina' zijn gelegen aan de Campinaweg, een deel van de Vijfgezusterslaan, de Laaglandlaan, de Goudregenlaan, een deel van de Wijngaardlaan, een deel van de Tilburglaan, de Wilgenlaan, de Cambeenlei en de Schotensteenweg in Brecht. De gronden van de kleiput 'Oud Geleg' zijn gelegen aan een deel van de Renlaan, de Hendrik Consciencelaan, deel van de Dremelheidebaan, Oud Geleg, deel van de Ebeslaan en de Pallieterlaan in Brecht/Sint-Job-in-'t Goor. Samen zijn ze goed voor ongeveer 300 gronden.

In het sitebesluit bij de publicaties rechts op deze pagina vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In Brecht werden vroeger verschillende steenbakkerijen uitgebaat. Deze drie steenbakkerijen werden begin vorige eeuw geëxploiteerd tot net voor de tweede wereldoorlog. De ontginningsputten zouden later deels opgevuld zijn met baggerspecie uit het Albertkanaal en deels met stortmateriaal van allerlei aard. Rond 1960 werden de gronden verkaveld. Nu zijn er op deze locaties woonwijken gevestigd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 25 maart 2008 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts van deze pagina.

De bodemonderzoeken werden in opdracht van de OVAM uitgevoerd. Voor de locaties 'Lambrechts' en 'Campina' is het bodemonderzoek uitgevoerd op kosten van de OVAM. Voor de locatie 'Oud Geleg' is het bodemonderzoek uitgevoerd op kosten van de gemeente Brecht.

De bodemonderzoeken zijn volledig afgerond. Voor de locaties 'Lambrechts' en 'Campina' is het bodemonderzoek conform verklaard op 23 juni 2009. Het bodemonderzoek voor de locatie 'Oud Geleg' is conform verklaard op 29 september 2009.  U vindt de conformverklaringen bij de publicaties rechts op deze pagina.

Alle eigenaars en bewoners kregen van de OVAM een brief met gedetailleerde informatie en een bodemattest.

Wat zijn de resultaten?

Lambrechts en Campina
De resultaten zij geruststellend. In het vaste deel van de aarde werden er slechts heel lokaal verhoogde concentraties aan poly-aromatische koolwaterstoffen en zware metalen aangetroffen. Deze houden geen enkel risico in. In het grondwater werden er enkel voor de locatie 'Campina' verhoogde concentraties aan nitraten vastgesteld waardoor het grondwater niet geschikt is om als drinkwater te gebruiken. Er is geen bodemsanering nodig.

Oud Geleg
In het grondwater werden verhoogde concentraties aan zware metalen aangetroffen, maar deze houden geen enkel risico in. In het vaste deel van de aarde werden er slechts op één perceel verhoogde gehaltes aan zware metalen gemeten. Voor dit perceel is er een bodemsanering noodzakelijk. Voor alle andere percelen werden er geen of slechts licht verhoogde waarden vastgesteld waardoor er dus voor alle andere percelen geen bodemsanering nodig is.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt U nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.