Brigitte Mouligneau wordt nieuwe transitiemanager Vlaanderen Circulair

  • 14 juni 2018

Vliegende start

Sinds 2012 stond Jiska aan het hoofd van Plan C, het transitienetwerk duurzaam materialenbeheer, dat ze in vier jaar tijd uitbouwde tot een spraakmakende organisatie. Dankzij haar open blik en durf werd Plan C gaandeweg synoniem voor vernieuwing en vindingrijkheid. Op een Plan C-event in 2014 werd de term ‘circulaire economie’ voor het eerst in Vlaanderen geïntroduceerd.

Vanaf 2017 leidde Jiska dan de fusie naar Vlaanderen Circulair in goede banen, dat meteen een vliegende start nam. De eerste wapenfeiten spreken voor zich: een Green Deal Circulair Aankopen met meer dan 150 deelnemers, een subsidie-oproep met 134 inzendingen en een verdere verdieping en verbreding van de circulaire economie in heel Vlaanderen. Zowel partners uit het bedrijfsleven, het middenveld als de kenniswereld trekken enthousiast mee aan de kar van de circulaire economie.

Na zes jaar achtte Jiska de tijd rijp voor iets nieuws. Ze gaat nu aan de slag bij VITO EnergyVille, om complexe energieprojecten in brede partnerschappen aan te drijven. Bedankt, Jiska, en veel succes met je nieuwe professionele avontuur!

Onderhandelen, bemiddelen, begeleiden

Een logische opvolger voor Jiska Verhulst bleek Brigitte Mouligneau. Brigitte is juriste van opleiding en bekleedde zestien jaar lang verschillende overheidsfuncties, waardoor ze heel wat ervaring opbouwde in Europese en internationale relaties. In 2007 werd Brigitte benoemd tot afdelingshoofd van de Stafdienst van de Vlaamse Regering. In de vorige regeerperiode werd ze door de Vlaamse Regering aangeduid als procesmanager voor de transities van Vlaanderen in Actie. In die functie verdiepte ze zich in het onderhandelen, bemiddelen en het begeleiden van transities.

Sinds 2016 bouwde Brigitte mee aan Vlaanderen Circulair. Tot nu toe werkte ze aan het projectmanagement voor circulaire stad en circulair ondernemen. Op inhoudelijk vlak volgde ze het thema ‘circulair bouwen’ op. Tot nu, dus, want ministers Joke Schauvliege en Philippe Muyters duidden haar aan als nieuwe transitiemanager Circulaire Economie.

Als transitiemanager staat Brigitte aan het hoofd van een dertienkoppig team en een publiek-privaat partnerschap dat de circulaire economie in Vlaanderen onverminderd vooruit blijft stuwen. De energiedaadkracht en vernieuwingsdrang die Jiska bij Vlaanderen Circulair introduceerde, zal haar daarbij zeker inspireren. No time to/for waste.