Brussels Airport Company werkt samen met OVAM om haar gronden te saneren

  • 18 januari 2018

De Brussels Airport Company nv (BAC) is eigenaar van het merendeel van (risico)gronden binnen en net buiten de omheinde luchthaven van Brussels Airport (in Zaventem, Kortenberg, Steenokkerzeel en Machelen). Een groot deel van die gronden stelt BAC ter beschikking van private bedrijven via zakelijke of persoonlijke rechten.

Brussels Airport bestaat uit ongeveer 1.000 kadastrale percelen. Bodemonderzoeken wijzen uit dat het merendeel van de risicogronden niet verontreinigd is. Op de verontreinigde percelen loopt de sanering.

Om de informatie-uitwisseling over de grondtoestand van deze gronden verder te verbeteren, sloten BAC en de OVAM een bedrijfsspecifieke overeenkomst (BSOK). Er wordt bekeken wat beide partijen voor elkaar kunnen betekenen. Waar gaat de BSOK over?

  • De uitwisseling van informatie tussen de OVAM en BAC en de daaraan gekoppelde engagementen. De informatie gaat over de milieuhygiënische toestand van de bodem, of is relevant voor de bodemonderzoeken en -saneringen en voor de opvolging van de correcte toepassing van de bodemwetgeving.
  • Afspraken over kadastrale wijzigingen en de controle van de rapporten in verband met het Bodemdecreet. Een geografische integratie van de OVAM-informatie kan helpen om de bodemsaneringswerken af te stemmen op eventuele infrastructuurwerken. Zo kan er kostenefficiënter en met een prioriteitenlijst worden gewerkt.
  • Afspraken over de opvolging van de periodieke onderzoeksplicht.
  • Het sensibiliseren van de gebruikers en de exploitanten van de gronden voor de verplichtingen die de bodemwetgeving oplegt. BAC heeft er belang bij dat zij er alles aan doet om de bodemverontreiniging door de gebruikers van haar terreinen maximaal te voorkomen.

Alle afspraken binnen de bedrijfsspecifieke overeenkomst (22 december 2017) volgen de bepalingen in het Bodemdecreet.