Projectoproep

Inspirerende aanpak bij verontreinigde (water)bodem bij Vlaamse overheden

Vlaamse overheden kunnen tot 200.000 euro financiering ontvangen voor onderzoek en sanering van historische bodemvervuiling. Deze project-ondersteuning draagt een steentje bij aan de sanering van alle vervuilde sites tegen 2036.

Voor wie?

Voor alle Vlaamse overheden die gronden in eigendom of beheer hebben, gelegen in het Vlaams gewest.

Voor welke projecten?

Projecten waarbij de aanwezige (water)bodemverontreiniging het optimale gebruik van de site bemoeilijkt of verhindert. Het gaat over onderzoeks- of saneringsprojecten die betrekking hebben op:

  • historisch verontreinigde gronden
  • die in eigendom of beheer zijn van een Vlaamse overheid
  • waarvan de verontreinigingstoestand gekend is
  • die geen aanspraak maken op andere ondersteuning zoals cofinanciering, fondsen (Bofas, Vlabotex, Promaz, …), brownfields/blackfields convenanten, woonzones of het Scholen-protocol.

Wat zijn de bedragen?

De financiering bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten (na goedkeuring door de OVAM) met een maximum van 200.000 euro per project.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is 31 mei 2018.

De projecten starten in 2018, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2020. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt.

Wat zijn de voornaamste kenmerken van een succesvol project?

Projectenvoorstellen die gekenmerkt worden door een grote visibiliteit, een innovatieve aanpak, een samenwerking tussen overheden, de realisatie van meerdere strategische doelstellingen en/of een grote maatschappelijke meerwaarde genieten de voorkeur.

Meer weten?

Download het informatiedocument.

Krijg een uitgebreide toelichting, stel uw vragen en/of leg uw dossier voor aan onze experten op maandag 5 februari of donderdag 15 maart 2018.

Inschrijving en informatiedocument rechts op deze pagina.

Indienen?

Hier vindt u de link naar het indienformulier.

Contact

OVAM - Huissaneerder
015 284 517 (Caroline Van Gool)
015 284 374 (Goedele Kayens)
huissaneerder@ovam.be