Projectoproep

Inspirerende aanpak bij verontreinigde (water)bodem bij Vlaamse overheden

Tot 31 mei 2018 konden Vlaamse overheden projectvoorstellen indienen voor een financiering tot 200.000 euro voor onderzoek en sanering van historische bodemvervuiling.
Deze project-ondersteuning draagt een steentje bij aan de sanering van alle vervuilde sites tegen 2036.

Voor wie?

Voor alle Vlaamse overheden die gronden in eigendom of beheer hebben, gelegen in het Vlaams gewest.

Voor welke projecten?

Projecten waarbij de aanwezige (water)bodemverontreiniging het optimale gebruik van de site bemoeilijkt of verhindert. Het gaat over onderzoeks- of saneringsprojecten die betrekking hebben op:

  • historisch verontreinigde gronden
  • die in eigendom of beheer zijn van een Vlaamse overheid
  • waarvan de verontreinigingstoestand gekend is
  • die geen aanspraak maken op andere ondersteuning zoals cofinanciering, fondsen (Bofas, Vlabotex, Promaz, …), brownfields/blackfields convenanten, woonzones of het Scholen-protocol.

Wat zijn de bedragen?

De financiering bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten (na goedkeuring door de OVAM) met een maximum van 200.000 euro per project.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening was 31 mei 2018.

Wat zijn de voornaamste kenmerken van een succesvol project?

Projectenvoorstellen die gekenmerkt worden door een grote visibiliteit, een innovatieve aanpak, een samenwerking tussen overheden, de realisatie van meerdere strategische doelstellingen en/of een grote maatschappelijke meerwaarde genieten de voorkeur.

Meer weten?

In het informatiedocument hiernaast vindt u bijkomende informatie.

Inschrijving en informatiedocument rechts op deze pagina.

Contact

OVAM - Huissaneerder
015 284 517 (Caroline Van Gool)
015 284 374 (Goedele Kayens)
huissaneerder@ovam.be