Case Aanpasbaarheid van een gebouw in GRO, de handleiding duurzame gebouwen van het Facilitair Bedrijf

GRO

Het Facilitair Bedrijf vernieuwde de Handleiding Waardering van Kantoorgebouwen. De nieuwe handleiding heet GRO.

GRO is de handleiding van Het Facilitair Bedriif voor de waardering van overheidsgebouwen. Ze is breed toepasbaar en kan voor alle functies gebruikt worden: kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, musea, gemengde functies,… De handleiding bevat een overzicht van de voornaamste regelgeving en van de bouwkundige en technische criteria. Via het bestek wordt GRO aan elke ontwerper opgelegd en in elke fase van het project geëvalueerd.

Naast de kwalitatieve en kwantitatieve criteria is er aandacht voor climate responsive design en de principes van circulaire economie. De beoordeling van de site of het perceel is apart gehouden van het gebouw omdat de ontwerper hierop vaak geen invloed heeft.

Binnen de categorie Profit heeft men ook rekening gehouden met de toekomstige aanpasbaarheid van het gebouw, gebaseerd op de ontwerprichtlijnen die OVAM heeft opgesteld. Het spreekt voor zich dat men best al van in de ontwerpfase rekening houdt met de criteria van deze checklist.