Case Modulaire woningbouw op Openbedrijvendag 2016

Case Modulaire woningbouw op Openbedrijvendag 2016De vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB ARCH) heeft in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een kwalitatieve analyse uitgevoerd van twee vooruitstrevende modulaire bouwsystemen, LLEXX en Skilpod, op basis van 12 ontwerprichtlijnen omtrent veranderingsgericht bouwen.

Het innovatief karakter van de geanalyseerde bouwsystemen is uitdrukkelijk bevestigd na de uitvoering van de analyse. Beide systemen bieden immers de mogelijkheid om bestaande gebouwen uit te breiden met een ruimte die op verschillende manieren gebruikt kan worden en makkelijk aanpasbaar is. Bij die aanpassingen kunnen verschillende elementen hergebruikt worden. Hoewel nog verbeteringen aan elk bouwsysteem nodig en mogelijk zijn om hen volledig ‘circulair’ te maken, kan iedere keuze die nu al hergebruik mogelijk maakt, tot een lagere milieu-impact leiden.

Veranderingsgericht bouwen voor duurzaam en efficiënt ruimtegebruik.
Veranderingsgericht bouwen: een kwalitatieve analyse van tijdelijke modulaire paviljoenen