Certificatie-instellingen voor asbestdeskundigen inventarisatie

Door de OVAM erkende certificatie-instellingen asbest staan in voor de opleiding en de certificatie van de asbestdeskundigen inventarisatie en voor de kwaliteitsbewaking van de werking van de certificaathouders. Hun taak is dus drieledig. Ze doen dit alles op een onafhankelijke en onpartijdige manier. 

Opleiding 

De certificatie-instellingen asbest staan in voor de verplichte opleiding van de kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. De certificatie-instellingen zijn vrij om te bepalen hoe en met welke partners ze de opleiding organiseren. 

Een kandidaat asbestdeskundige inventarisatie moet deze verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en daarna een examen afleggen. De verplichte opleiding omvat vooral de opmaak van een asbestinventaris conform het standaard inspectieprotocol en de rapportage in de webapplicatie van de OVAM. Daarnaast is er ook aandacht voor de aspecten bouwkunde, aerologie en veilige monstername. De opleiding bevat ook een praktijkgedeelte, met onder meer oefeningen rond het gebruik van de databank, praktijkoefeningen voor het correct nemen van monsters, vb. van leidingisolatie, etc. De opleiding zal vermoedelijk 3 dagen duren.  

De OVAM beheert de inhoud van het examen.  Een door de OVAM aangestelde examenbeheerder ontwikkelt en organiseert het eindexamen, neemt de examens af en beoordeelt ze. 

Certificatie 

De certificatie-instellingen moeten op een onafhankelijke en onpartijdige manier persoons- en procescertificaten voor asbestdeskundigen inventarisatie uitreiken en opvolgen. 

Enkel na het volgen van de verplichte opleiding bij een erkende certificatie-instelling en het slagen in het examen kunnen kandidaat asbestdeskundigen gecertificeerd worden. Geslaagde asbestdeskundigen inventarisatie bekomen een persoonscertificaat. Ze moeten zich in een volgende stap via een onderneming aansluiten bij een erkende certificatie-instelling om te kunnen starten. Zo’n bedrijf zal zelf ook over een procescertificaat beschikken, afgeleverd door de certificatie-instelling. 

Kwaliteitsbewaking door toezicht en ondersteuning 

De certificatie-instelling ziet via controles en audits toe op de kwaliteitsvolle opmaak van asbestattesten. Ze vormen ook het eerstelijns informatieloket voor de aangesloten certificaathouders en moeten beschikken over een informatiebeheersysteem voor de opvolging van hun certificaathouders.   

De OVAM werkt de regels rond deze certificatie en de opvolging ervan verder uit in een certificatiereglement (publicatie voorzien begin 2022). De OVAM levert ook de erkenning als certificatie-instelling asbest af en ziet toe op de werking van de certificatie-instellingen asbest. De OVAM of een door de OVAM aangestelde onafhankelijke instantie controleert of de certificatie-instelling asbest haar taken kwaliteitsvol uitoefent. 

Pas nadat het certificatiereglement asbest gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad, kunnen de certificatie-instellingen erkend worden. Momenteel bereiden de kandidaat certificatie-instellingen hun erkenningsdossiers wel al voor. De OVAM gaat ook met hun aan de slag om een vlotte uitrol van de verplichte opleidingen en de certificaties mogelijk te maken.  

Overzicht kandidaat certificatie-instellingen verplichte opleiding 

Onderstaande kandidaat certificatie-instellingen zullen de verplichte opleiding aanbieden. U kan hun contacteren als u zich al wil inschrijven voor deze opleiding.  

De OVAM is een traject gestart om met deze ondernemingen hun erkenningsdossier voor te bereiden. Deze onderneming hebben al aangetoond dat ze aan enkele belangrijke erkenningsvoorwaarden kunnen voldoen. De uitwerking van deze erkenningsvoorwaarden is momenteel nog niet definitief vastgesteld. De OVAM kan dus niet garant staan dat deze ondernemingen ook effectief een erkenningsaanvraag zullen indienen en/of effectief erkend zullen worden. 

Vooraleer deze opleidingen kunnen starten, moeten eerst nog twee stappen genomen worden. De OVAM werkt samen met de sector de regels voor de inventarisatie verder uit in een inspectieprotocol. Daarna moeten de lesgevers eerst zelf een opleiding krijgen over het inspectieprotocol en het gebruik van de databank. Voorlopig kunnen de verplichte opleidingen dus nog niet opgestart worden. 

Kandidaat certificatie-instellingen

CERTIPRO 

Boeretang 200 
2400 Mol 
+32 475 54 40 40 
info@certipro.be 
www.certipro.be 
https://certipro.vito.be/nl/persoonscertificatie-asbestdeskundige 

COPRO Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten vzw 

Z.1 Researchpart Kranenberg 190 
1731 Zellik 
02 458 00 95 
info@copro.eu 
www.copro.eu 
Asbest attest - Registratie verplichte opleiding voor sbestdeskundigen inventarisatie | COPRO 

https://www.copro.eu/nl/news/asbest-attest-registratie-verplichte-opleiding-voor-asbestdeskundigen-inventarisatie 

SKH België 

Uitbreidingsstraat 66 
2600 Berchem 
+32 (0)3 430 13 88 (8h30 – 12h00) 
info@asbest-certificaat.be 
https://asbest-certificaat.be 

DNV 

https://dnv.nl  

 

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.