Circulaire materialenverhalen

Doelstelling en kader

OVAM voert studies uit en ontwikkelt tools om de voorwaarden en de mogelijke effecten van duurzaam materialengebruik en circulaire economie in kaart te brengen. Deze studies & tools leveren inzichten op die inspiratie bieden voor beleidsmakers, kenniswerkers en bedrijven.

Op deze webpagina worden de inzichten uit studies en tools op een toegankelijke manier toegelicht. De focus ligt op studies uitgevoerd en tools ontwikkeld door OVAM, maar andere onderzoeken/tools kunnen ook aan bod komen.

De meeste inzichten focussen op 1 van de 4 volgende behoeftes: voeding, bouw, transport en consumptiegoederen. Deze behoeftes zijn verantwoordelijk voor het grotendeel van de globale broeikasgasemissies (koolstofvoetafdruk) en de ontginning van primaire materialen (materialenvoetafdruk) gelinkt aan de Vlaamse consumptie:

20190820_factsheet_CE_voetafdruk_totaal_en_per_vraagcategorie.png

Textiel circulair

Wat is het optimalisatiepotentieel van uw woning?
windmolen
batterijen
herstel
de-materialenvoetafdruk-van-de-vlaamse-consumptie-is-hoger-dan-wat-duurzaam-is
mileu impact

herbruikbare bekers

De Vlaamse kringloopeconomie vertaalt zich nog niet in een verlaagde materiaalimpact
aluminium
Wagenpark
delen is het nieuwe hebben
informatiefiche_impactbouwen.png