‘Circulaire materialenverhalen’: Zo beperk je de milieu-impact van gebouwen

  • 14 juli 2020

Om de milieu-impact van gebouwen te verminderen moet er niet alleen zuinig omgesprongen worden met energie, maar ook met materialen. Daarom moedigt de OVAM de bouwsector aan om de totale milieu-impact van gebouwen te becijferen via de TOTEM-tool (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials). Die tool laat toe om een optimaal evenwicht te zoeken tussen energie- en materialenimpact. Zo kunnen tijdens het ontwerp van het gebouw materialen gekozen worden in functie van dat evenwicht.

Van ontginning tot afbraak

Het energieverlies en energieverbruik in gebouwen dalen fors onder impuls van de energieprestatiewetgeving, waardoor het verwarmen van gebouwen minder CO2-emissies veroorzaakt.

Maar de materialen nodig voor energiezuinige gebouwen hebben ook een milieu-impact over hun volledige levenscyclus: bij het ontginnen van grondstoffen, bij het verwerken van grondstoffen tot bouwmaterialen, bij de installatie op de bouwwerf, bij het onderhoud en de vervanging van materialen, bij alle transport en bij de afbraak en afvalverwerking. Niet alleen CO2-emissies zijn belangrijk, ook andere aspecten van milieu-impact tellen mee: verzuring, kankerverwekkende eigenschappen, ecotoxiciteit …

Transparante levenscyclusanalyse

De TOTEM-tool werd ontwikkeld door de drie gewesten om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het becijferen en verminderen van de milieu-impact van gebouwen. TOTEM is gebaseerd op een transparante levenscyclusanalyse-methodologie in overeenstemming met het Europese kader.

Meer info

ovam.be/de-impact-van-bouwen-wees-energie-en-materiaalzuinig   

Surf naar ovam.be/circulairematerialenverhalen voor alle ‘circulaire materialenverhalen’.