Cmartlife

Cmartilifezee

 

Kringlopen sluiten voor minder plastic afval: Cmartlife

Cmartlife is een geïntegreerd LIFE Project voor een circulaire materialenbenadering om de Vlaamse doelstellingen te behalen voor het afvalbeheer en marien zwerfvuil, met een specifieke focus op het versnellen en versterken van het Actieplan Kunststoffen.

Cmartlife staat voor ‘Circular Material Approach on Residual waste Targets and a Litter Free Environment’. Het project werkt als een versneller voor de omslag naar een duurzaam materialenbeheer en een circulaire economie in Vlaanderen. 

Centraal in het project staat het verminderen van de hoeveelheid restafval - huishoudelijk en gelijkgesteld bedrijfsmatig afval - met 15% tegen 2027. Dit doel wilt Cmartlife bereiken samen met de projectpartners. De OVAM coördineert deze samenwerking die loopt vanaf 2020 tot eind 2027.

  LIFE NARMENAHet Cmartlife project ontvangt steun van het LIFE programma van de Europese Unie.

Cmartlife_life horizontaal

Kent u ons project nog niet? Hier vindt u een beknopte beschrijving. lees verder...

Het Cmartlife partner team...

 vlaco klein    logo Westtoer

 

logo interafvallogo denuo

 

 

logo Fostpluslogo valicpac

 

OVAM-logo.jpg

Contact

Heb je een specifieke vraag of opmerking? Contacteer ons via: els.herremans@ovam.be