Code van goede praktijk: in-situ anaerobe bioremediatie van VOCl's

Deze code van goede praktijk bespreekt eerst een aantal algemene aspecten van de biologische afbraak van Vluchtige Organische Chloorverbindingen (VOCl's) in de bodem. De meeste VOCl's in de bodem kunnen immers onder zuurstofloze omstandigheden worden afgebroken door anaërobe micro-organismen. De inzichten in de achterliggende processen komen in detail aan bod op basis van een studie van de recente wetenschappelijke literatuur rond dit onderwerp.

Vervolgens worden de verschillende methoden voor in-situ bioremediëring besproken. Bij deze saneringstechnieken wordt de biologische afbraak van verontreinigingen in de ondergrond in situ gestimuleerd. In het algemeen worden de autochtone micro-organismen gestimuleerd door het inbrengen van een koolstofbron en/of nutriënten. Voor het opstarten of versnellen van het proces wordt soms gebruik gemaakt van al dan niet geconditioneerde micro-organismen (bioaugmentatie/inoculatie).

Een volgend deel geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor voorafgaandelijk haalbaarheidsonderzoek die u kunt gebruiken als onderbouwing van de (haalbaarheid van de) geselecteerde bioremediatievariant.

Daarna wordt uiteengezet welke monitoringsactiviteiten u moet uitvoeren wanneer u beroep doet op anaërobe bioremediatie als bodemsaneringstechniek.

De code besluit met een samenvatting van de evaluatiecriteria die de OVAM hanteert voor  bodemsaneringsprojecten voor VOCl's op basis van anaerobe bioremediatie.  In het document vindt u ook tal van interessante Vlaamse praktijkvoorbeelden.