Code van goede praktijk ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’

  • 17 januari 2019

Recente studies in Vlaanderen en Nederland wijzen erop dat dak- en gevelbekleding van asbestcement al verweert na 20 jaar. Veel sneller dus dan we vroeger dachten. Het cement in de leien of golfplaten valt uit elkaar en brokkelt af en de asbestvezels komen bloot te liggen. Hierdoor verspreidt asbeststof zich naar het dakgebinte, naar de onderliggende ruimte, via de omgevingslucht of door afstromend regenwater.

De nieuwe resultaten hebben gevolgen voor het beheer en vooral voor de renovatie en de verwijdering van asbestdaken en -gevels. Bijkomende preventie- en veiligheidsmaatregelen zijn nodig om de gezondheid van de dakwerkers maar ook van de bewoners te beschermen. Vandaar de code van goede praktijk ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’, op initiatief van de OVAM samen met de daksector.

Asbestcharter

asbestcharter logo

De code van goede praktijk heeft twee doelen. Het eerste is een veilige asbestverwijdering garanderen. Ten tweede wil de code een uniforme referentie bieden met het oog op aansprakelijkheden en een gelijk speelveld in de sector.

De nieuwe code vormt ook de basiskwaliteitsnorm voor het Asbestcharter voor dakaannemers. Dat charter is een gezamenlijk initiatief van de OVAM, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Bouwunie, dat ze lanceerden op 4 december op het eerste Vlaamse Asbestcongres. Het kadert in het Actieplan Asbestafbouw, dat tot doel heeft Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Dakaannemers aangesloten bij het Asbestcharter werken volgens de code van goede praktijk en profileren zich als betrouwbare vakmannen voor de bouwheer of de opdrachtgever. Hun vakbekwaamheid is meer dan ooit nodig om verweerde asbestdaken en -gevels asbestveilig te renoveren tegen het mijlpaaljaar 2034.

Meer info over asbest vindt u hier.