Contactformulier site De Haan

Heeft u vragen of meer uitleg nodig bij het invullen van het formulier, dan kunt u contact opnemen met de bodemsaneringsdeskundige:
Envirosoil NV, Eline De Reu, T 050 833 740, Eline.DeReu@envirosoil.be

Voor elke grond moet een afzonderlijk formulier ingediend worden.

Om de gegevens door te sturen, drukt u onderaan de pagina op de knop verzenden.

Uw gegevens worden enkel gebruikt om het terreinbezoek en het veldwerk te kunnen organiseren.

Persoonlijke gegevens

bv. 015/11.22.33 of 0475/11.22.33

van de grond in De Haan gelegen aan

Bijkomende informatie