Contactformulier site Geel

Voor elke grond moet een afzonderlijk formulier ingediend worden.

Om de gegevens door te sturen, drukt u onderaan de pagina op de knop verzenden.

Heeft u vragen of meer uitleg nodig bij het invullen van het formulier, dan kan u contact opnemen met de bodemsaneringsdeskundige:
Witteveen+Bos Belgium nv, Rebecca Van Houtvinck, M 0472/08 66 01 - T 02/759 59 30, so_wbb@witteveenbos.com

Uw gegevens worden enkel gebruikt om het terreinbezoek en het veldwerk te kunnen organiseren.

Persoonlijke gegevens

bv. 015/11.22.33 of 0475/11.22.33

van de grond in Geel gelegen aan

Bijkomende informatie