Contactformulier site Ham

Heeft u vragen of meer uitleg nodig bij het invullen van het formulier, dan kan u contact opnemen met de bodemsaneringsdeskundige: Sweco Belgium nv, Laura Janssens, Herkenrodesingel 8B, bus 3.01, 3500 Hasselt, M 0497/803 595, laura.janssens@swecobelgium.be

Voor elke grond moet een afzonderlijk formulier ingediend worden.

Om de gegevens door te sturen, drukt u onderaan de pagina op de knop verzenden.

Uw gegevens worden enkel gebruikt om het terreinbezoek en het veldwerk te kunnen organiseren.

Persoonlijke gegevens

bv. 015/11.22.33 of 0475/11.22.33

van de grond in Ham gelegen aan

Bijkomende informatie