Contactformulier site Turnhout

Voor elke grond moet een afzonderlijk formulier ingediend worden.

Om de gegevens door te sturen, drukt u onderaan de pagina op de knop verzenden.

Heeft u vragen of meer uitleg nodig bij het invullen van het formulier, dan kan u contact opnemen met de bodemsaneringsdeskundige:
Witteveen+Bos Belgium nv., Rebecca Van Houtvinck / ir. Benny Cresens, T +32 (0)2 759 59 30, M +32 (0) 472 08 66 01, so_wbb@witteveenbos.com

Uw gegevens worden enkel gebruikt om het terreinbezoek en het veldwerk te kunnen organiseren.

Persoonlijke gegevens

bv. 015/11.22.33 of 0475/11.22.33

van de grond in Turnhout gelegen aan

Bijkomende informatie